10 ord du ska undvika i ditt CV

Bland Linkedins två miljoner svenska användare återkommer några ord oftare än andra. Här är 10 ord du ska undvika att ha med i CV:et om du vill sticka ut från mängden.

Idag, alltså den 21 januari, är den dag då flest uppdaterar sin LinkedIn-profil. Det firar karriärsajten genom att berätta vilka ord som är vanligast förekommande i svenska CV:n.

Vill man sticka ut från mängden gäller det att hitta andra ord än de tio vanligaste. Linkedin har 2 miljoner användare i Sverige och 400 miljoner användare i världen.


"Problemet med att använda dessa ord i sin profil är att man inte utmärker sig själv och sin kompetens gentemot andra. Allt fler rekryterare söker aktivt bland profiler som passar för en specifik roll och då försvinner man lätt i mängden om man beskriver sig själv som alla andra beskriver sig själva. Med vår lista över de mest förekommande orden vill vi peka på vad man bör undvika i sin presentation och upplysa hur man kan visa att man är "driven" eller "kreativ" utan att säga att man är det", säger Darain Faraz, Global Head of Consumer Communications på LinkedIn.


Här är de 10 vanligaste förekommande orden och fraserna på LinkedIn 2015 i Sverige:

1. Ledarskap
2. Driven
3. Kreativ
4. Strategisk
5. Passionerad
6. Betydande erfarenhet
7. Ansvarsfull
8. Motiverad
9. Positiv
10. Bred erfarenhet

Förra året var "driven" det mest använda ordet medan "ledarskap" inte letade sig in på topp 10.

Konsten att skriva ett vinnande CV


ATT SKRIVA ETT VINNANDE CV

Troligtvis har du olika mycket erfarenhet av att skriva CV och personligt brev om du är student, nyutexaminerad eller om du har hunnit arbeta några år efter din examen. Oavsett var i karriären du befinner dig och hur mycket erfarenhet du har kommer ett strukturerat CV och ett säljande personligt brev kunna hjälpa dig att bli kallad på intervju.
Så hur ordnar du det? Vilken information ska vara med egentligen? Hur långt ska det vara? Frågorna är många och vi ska försöka reda ut dem.

KORT OCH KONCIST

En grundläggande regel är att ditt CV ska vara kort, koncist och ge en snabb bild av dig själv och dina kvalifikationer. Strukturen ska vara logisk och informationen lätt att följa. De delar av CV:t som innehåller information om utbildning, arbetslivserfarenhet samt övrigt engagemang ska preciseras med tidsperiod. Den person som läser ditt CV ska snabbt och enkelt kunna följa de tidsperioder du har studerat, arbetat eller utövat någon annan aktivitet.
 Här kan du få inspiration hur ett faktiskt CV kan se ut.

KOMPLETTERA MED ETT PERSONLIGT BREV

Ditt personliga brev är ett komplement till ditt CV och det är i ditt brev som du får möjlighet att tydligare beskriva dig som person, dina styrkor, mål och ambitioner. Det är framförallt här du ska motivera varför du söker just den utannonserade tjänsten.

CVMAGASINET's CV-GUIDE

Effektivaste CV-guiden med bästa tipsen och förslagen på hur du praktiskt kan strukturera upp och skriva ett perfekt CV. Vilken information ska man ha med? Vilka delar bör komma först?
Läs mer på www.CVMagasinet.com
cv mallar nyttjobb www.cvmagasinet.com/cvmallar

Psykologiska test vid anställningar - vad innebär det?


Det blir allt vanligare att företag väljer att använda sig av psykologiska test i samband med att de anställer personal. Anledningen är att det gör urvalsprocessen mer rättvis och träffsäker, man kan få fram information man annars missar och risken blir mindre att omedvetna fördomar och förutfattade meningar påverkar besluten.


Asesi är Sveriges största leverantör av arbetspsykologiska test. De håller utbildningar i arbetspsykologisk testning och deras konsulter hjälper företag med t ex urval, teambuilding och karriärplanering. Asesi får ofta frågor från både företag och sökande om hur psykologiska test fungerar.

 

Vilken information ger ett test?

Ett väl utprövat psykologiskt test ger ett objektivt beslutsunderlag som gör urvalsprocessen mer effektiv för företaget, och som också ger dig intressant och värdefull information. Man ska dock komma ihåg att inget psykologiskt test är perfekt. Precis som i fallet med en väderleksprognos - man får en god fingervisning, men det finns en viss felmarginal. Både meteorologiska och psykologiska prognosinstrument har blivit bättre och bättre med åren, men vi kommer aldrig att få helt säkra besked om vare sig väder eller människor. Det vi emellertid vet, är att bra psykologiska test ger en mycket bättre prognos om hur någon kommer att lyckas med, och trivas i ett jobb, än en rad andra vanliga metoder som används i urvalssammanhang.

Vilka sorters test används?

Vid personbedömning i samband med urval används i allmänhet personlighetstest och begåvningstest. Personlighetstest ger en bild av olika personlighetsdrag som är viktiga i arbetssammanhang; begåvningstest säger något om en persons förmåga att tänka logiskt och lösa problem. Ibland kan man också mäta ytterligare någon aspekt av personligheten, såsom förmåga att ge kunder service eller urspårningstendenser under stress.

Du har rätt att få information

Följande punkter är sådant du har rätt att få reda på inför en testning:
 •  var, när och hur du kommer att testas, så att du är förberedd vid testtillfället
 •  vilka test som kommer att användas och varför man valt att använda dessa test
 •  när och på vilket sätt du kommer att få återkoppling på testresultaten
 •  hur testresultaten kommer att användas och vem som kommer att ta del av dem
 •  hur länge testresultaten kommer att sparas
 •  vem du kan vända dig till med eventuella frågor före och efter testningen.

 

Kan jag förbereda mig?

De flesta test är konstruerade på ett sådant sätt att du inte kan öva inför testet. Däremot kan du se till att du har så goda förutsättningar som möjligt att genomföra det på ett bra sätt. Att vara utsövd, komma i tid till testningen och ha ätit innan är bra.

 

Går det att fejka sina resultat?

Det är naturligtvis möjligt att svara som om man vore någon annan när man fyller i ett personlighetstest, precis som man kan försöka förställa sig vid en intervju. De flesta test som är konstruerade för att användas vid urval har dock inbyggda "lögndetektorer" som gör att det märks om man försöker förställa sina svar. Dessutom är det sällan möjligt att veta vilka egenskaper företaget vill ha hos en person på aktuella tjänsten: ens egen bild av det tänkta jobbet behöver ju inte alls stämma med de behov företaget har. Dessutom vill företaget att personen ska passa in i arbetsgruppen och i företagskulturen. Och slutligen - det är i långa loppet bäst att vara ärlig, det tjänar både du själv och företaget på.

 

Återkoppling av testresultaten

Efter testningen ska du få återkoppling på dina testresultat. Återkopplingen är en viktig del av testförfarandet, dels för att du ska få del av den information som kommit fram i testningen, dels för att resultaten ska kunna jämföras med dina egna uppfattningar. Ibland används skriftlig återkoppling vid vissa enklare test som inte kräver så mycket tolkning av resultaten.

 

Vad händer med mina testresultat?

Du har rätt att få veta vem som ska få ta del av dina resultat och på vilket sätt, hur länge testresultaten kommer att sparas och vem som har ansvar för att förstöra dem när de inte längre behövs. Du ska också kunna känna dig trygg med att resultaten förvaras och hanteras på ett sådant sätt att de inte kommer i orätta händer eller används på fel sätt. Om du av någon anledning inte vill att testresultaten ska användas har du naturligtvis rätt att kräva att de förstörs omedelbart, på samma sätt som du har rätt att inte alls delta i testningen om du inte vill det.


Vill du veta mer?

På Asesis hemsida asesi.se finns mer information om psykologiska test och hur de används i arbetslivet.

Du kan även vända dig till Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. STP ägs av Sveriges Psykologförbund och arbetar för kvalitet i arbetslivets testanvändning.

Håll CV:t kort och koncist - information som kan uteslutas


Två sidor - mer behövs inte för att presentera din karriär. Håll det kort så att rekryteraren kan skanna av och upptäcka de viktigaste punkterna i cv:t. Det finns information som du inte behöver ta med. Yrkesverksamma och chefer som redan har flera års erfarenhet kan tillhandahålla enbart relevant information med hjälp av de här tipsen:

Skola och universitetsutbildning

Ange bara din högsta utbildningsnivå. Rekryteraren är inte intresserad av namnet på din första skola eller vilken skola du bytte till efter nian, såvida du inte söker lärlingsplats. Slutbetygen från gymnasiet spelar ingen roll för erfarna yrkesutövare och chefer. När du anger information om din akademiska karriär, räcker det att du anger namnet på universitetet, vilket ämne du studerade och vad du fick för slutbetyg.


Personlig information

Eftersom en arbetsgivare inte ska ta hänsyn till nationalitet, föräldrarnas yrke, antal syskon, etc. är sådan information i CV:t omodern och onödig.
Information om partitillhörighet eller religionsutövning är bara intressant om du söker arbete på platser där detta är av betydelse.


Lärlingskap

Om du är en erfaren yrkesutövare eller chef har du antagligen redan tillräcklig praktisk erfarenhet av jobbet, så du tjänar du inget på att ta med tidigare lärlingskap i cv:t. Lärlingskap är bara intressanta om de fyller ut tomrum i CV:t, eller om du inte har tillräckligt med erfarenhet än. I så fall ska du ta med eventuella lärlingspositioner, men du behöver inte ange lika mycket information om dem som för permanenta anställningar.


Fritidsintressen

Du måste inte ta med information om dina fritidsintressen, om de inte har relevans för jobbet. När det gäller fritidsintressen är det bäst att lista sådana som kan ha en positiv effekt på hur du utför ditt arbete. Om du till exempel söker jobb inom marknadsföring online och har en privat blogg, kan du ange det eftersom du där får erfarenheter som kan användas i arbetet. Kalla det här avsnittet "jobbrelaterade intressen" för att framhäva sambandet och profilera dig som en intressant kandidat.

Intervjufrågor du inte behöver svara på


De gillade din ansökan, telefonintervjun med den potentiella arbetsgivaren gick bra och du har kallats till en personlig intervju. Det är goda nyheter och nu måste du förbereda dig för intervjun. Men vad händer om intervjuaren ställer väldigt personliga frågor? Ska du vägra att svara? Ska du ljuga? Säger du sanningen även om du tror att det kan ha en negativ effekt? Här följer en summering av saker du inte behöver avslöja under intervjun.

Förälskad, förlovad, gift: privat

Frågor om familjestatus och familjeplanering är vanliga när unga kvinnor intervjuas. En del företag vill veta hur troligt det är att en ny medarbetare försvinner på grund av graviditet. Men oroa dig inte: din framtida arbetsgivare har ingen rätt att ställa den här frågan. Din sexuella läggning är också privat, den ska inte diskuteras i en jobbintervju. Om intervjuaren ställer frågor om familjeliv och sexuell läggning, så kan du alltid svara att det inte är relevant för jobbet.

Tro, fack, parti: svara inte

Din potentiella arbetsgivare kanske vill veta om du är med i facket. En facklig strejk kan innebära driftförluster och kostnader för arbetsgivaren.

Frågor om fackförbund är olämpliga! De tillhör privatlivet, på samma sätt som religion eller partisympatier. Om du ändå får frågan, kan du svara "nej". Vad du än gör: börja inte argumentera. Undantag: om det är viktigt för jobbet att ha någon form av anknytning till en sammanslutning av något slag, måste du vara ärlig. Det kan t.ex. gälla en kristen förskola eller partitidningar.

Kriminell bakgrund och sjukdomshistoria

Det ligger i företagens intresse att anställa frisk personal, eftersom de inte kommer att ha ökad frånvaro pga sjukdom. Det är också förståeligt att man vill anställa medarbetare utan brottsregister. Men en intervjuare får inte ställa frågor om det här. De här frågorna är bara tillåtna om de har en direkt relevans för jobbet.

Om sådana här frågor dyker upp ändå, kan du efter intervjun ställa dig själv frågan om det här är ett företag du verkligen vill arbeta för.

Personligt brev: Tre tips som hjälper dig synas i mängden

Skriv en personlig inledning

En trevlig inledning lockar rekryteraren att läsa vidare. Det är därför personligt brev med en personlig inledning fungerar bättre. Ett exempel: "Jag har fortfarande kvar den första kretsen jag byggde på fysiklektionerna, eftersom elektronik aldrig har slutat att fascinera mig." Med en sådant här stycke skiljer du dig från alla med standardformuleringar och ökar intresset för dig som kandidat hos den som fattar beslut om personalen.

Gå igenom jobbprofilen punkt för punkt

Gå igenom de olika kraven i platsannonsen, punkt för punkt, och visa att du uppfyller dem. Illustrera med exempel från din arbetslivserfarenhet.
Exempel: I jobbprofilen står det att jobbet kräver kunskaper i andra språk. De flesta kandidaterna anger att de uppfyller det här kravet, men ger inte några specifika exempel. Här kan du skriva att du har bott utomlands, har frekvent kontakt med kollegor utomlands eller att din utbildning var tvåspråkig.
Du skulle kunna formulera dig så här: "Eftersom jag är infödd spanjor talar jag flytande spanska och är väl införstådd med de kulturkrockar ert företag kan råka ut för i södra Europa." Eller: "Min första erfarenhet av den anglosaxiska världen var en sex månader långt praktik i London efter min examen. Sedan dess talar jag flytande engelska."

Skapa en relation till företaget

Rekryteraren kommer att vilja veta varför du söker jobb på just det företaget. Här kan du vara kreativ. Att skriva något som bara innehåller fakta om företaget räcker inte alltid. Några exempel:

"Jag söker jobb hos er eftersom jag är intresserad av en karriär inom försäkringsbranschen och ni för närvarande är den största leverantören av företagsförsäkring i Sverige."
"Jag uppskattar ert företags internationella image."
Oinspirerade standardfraser gör mer skada än nytta. Skriv något tydligare om dig och din relation till företaget:
"Jobbet är intressant för mig eftersom ni håller på att expandera på en marknad jag har varit intresserad sedan studietiden, dvs. södra Europa."

Ansökningsbrevet: uppge den expertis som efterfrågas

Det är viktigt att du lyfter fram dina egna styrkor i ansökningsbrevet och försöker få rekryteraren intresserad nog att kalla dig till en intervju. Här följer exempel på eventuella hinder du behöver tackla samt en checklista för att testa ditt följebrev.

Problem 1 - inledningen

"Bästa nn!
Jag ser att ni söker en chefsassistent. Jag började min utbildning i kontorskommunikation och har sedan tagit en sekreterarexamen med betoning på(…)"
Det är många som inleder sitt följebrev på det här sättet. Orsak: att hitta rätt inledning är det svåraste och därför är det vanligt att man börjar med självklara fakta. Brytpunkt: för att så snabbt som möjligt främja din egen kandidatur ska du inleda med dina viktigaste personliga särdrag. Följebrevet är viktigt för ansökan, du måste vara omedelbart övertygande och marknadsföra dig själv på allra bästa sätt. En lista över dina (tidigare) befattningar finns redan i cv:t och du behöver inte upprepa dem här.
Det är bättre att inleda brevet med saker du är bra på. Använd de uppgifter och kompetenser som du arbetar med just nu och ha dem som bas:
"Som senior utvecklingsingenjör leder jag utvecklingen av programvarukomponenter för elektroniska system, från skapande till krav till att bygga prototyper."
I den här meningen går det att utläsa många av dina kvaliteter: ledarskap, projektledning, ämnesövergripande uppgifter, organisationsförmåga och ett ansvarsfullt och strukturerat arbetssätt.

Problem 2 - hänvisningar till önskad placering

"Jag har vid ett flertal tillfällen bevisat min organisationsförmåga, samt visat en talang för att arbeta med flera uppgifter samtidigt."
Vi antar att det här är ett nytt stycke från det ovanstående ansökningsbrevet till en chefsassistenttjänst. De här uttalandena är för generella, både organisationsförmågor och strukturerade arbetsmetoder krävs för en sekreterartjänst. Försök att få med specifika uppgifter om dina mjuka förmågor:
"Det tog inte lång tid innan jag fick ansvaret för att planera årsmötet och alla ledningsmöten."
"Jag är van vid att arbeta självständigt, men uppskattar även arbete i grupp."
Låt inte rekryteraren bestämma vad som viktigt för yrket. Om du vill fortsätta att arbeta självständigt, ska du ange det tydligt i följebrevet. Om arbete i grupp är viktigt för dig ska du säga det. Glöm inte bort vad som förväntas av dig i jobbet och vad du anser är viktigt för tjänsten. Om du försöker att få med så många professionella vinklar som möjligt i varje försök, leder det till vaga uttalanden som fördröjer ansökningsprocessen.
"Mina personliga styrkor omfattar bl.a. flexibilitet, gruppkompetens och att jag är snabb på att lära mig nya uppgifter."
Det här är en fras som gäller nästan alla yrkesgrupper. Sökande försöker ofta att få med så många mjuka förmågor som möjligt i följebrevet och tänker inte efter innan de anger dem alla. Men det är viktigt att ta med de mjuka förmågor som arbetet kräver och att de understryks med fakta:
"När jag plötsligt fick ta över en pensionerad kollegas portfölj, lärde jag snabbt känna det nya ämnesområdet och kunde expandera den befintliga kundbasen med nya kunder efter en kort tidsperiod."

Problem 3 - opassande ödmjukhet

"Jag skulle vilja förstärka ert team." "Jag kan mycket väl tänka mig att jag skulle kunna fylla den lediga tjänsten."
Undvik sådana här fraser eftersom de förmedlar ett intryck av osäkerhet.
Du vill göra ett professionellt intryck och det måste vara trovärdigt.
 Det är inte olämpligt att ta upp professionella framgångar och beskriva dem i detalj, eftersom det är ett av de bästa argumenten du har som sökande. Det ger ett särskilt pålitligt intryck om du kan ange en referens för dina påståenden:
"Min tidigare chef, NN, budgetchef på XX, kan intyga att jag fick igenom ett övergivet budgetförslag tack vare envishet och kreativa idéer. Han kan nås på telefon xxx för mer information."

Problem 4 - hänvisningar till företaget

"Jag skickar min ansökan till er eftersom jag är intresserad av att arbeta inom försäkringsbranschen och ni för närvarande är den största leverantören av egendomsförsäkringar i Tyskland."
"Jag uppskattar ert företags internationella image."
Hänvisa till det rekryterande företaget i varje brev. Det är förstås viktigt för rekryteraren att få veta varför du vill arbeta för just det företaget. Här kan du visa vad du vet om företaget. Ovanstående uttalanden är vanliga exempel på fakta som sökande kan försöka få med när de skriver något om företaget. Ingen av fraserna betyder egentligen någonting. Även om du skriver många ansökningar, är det viktigt att du tar dig tid och försöker ta reda på lite om företagen du söker jobb på. Hur är företaget organiserat, hur ser den aktuella marknadssituationen ut osv. Fråga dig själv varför just det här företaget intresserar dig och svara ärligt.

Checklista för följebrev

 • Finns det en angiven kontaktperson?
 • Har en vän/kollega kontrollerat mitt brev vad gäller innehåll och stavning?
 • Står min styrkor i brevets övre del?
 • Kan den HR-ansvarige snabbt överblicka vad jag kan och var mina personliga styrkor finns?
 • Tog jag med de viktigaste kraven från platsannonsen?
 • Har jag understrukit de nödvändiga mjuka förmågorna med fakta?
 • Har jag hänvisat till företaget?
 • Har jag tydligt angett de positiva effekterna för företaget om de anställer just mig?
 • Har jag undvikit att ta med befattningar som står med i cv:t?
 • Har jag tagit med mina lönekrav (om detta angivits som krav)?
 • Har jag fokuserat på de viktigaste områdena, tagit bort allt fluff och inte skrivit för mycket om sådant som är naturligt för just den här tjänsten?
 • Har jag angett någon referens?
 • Avslutas brevet med en inbjudan till personlig intervju?

Att tyda platsannonser


Det kan vara svårt att välja platsannonser som matchar just din profil, särskilt när det finns många intressanta jobb. Öva upp dig att snabbt tyda platsannonser så att du vet om du är en bra kandidat för jobbet eller inte. Här är några förslag på hur du gör det:

Steg 1 - Gör en snabb genomläsning för att sålla bort platsannonser som inte passar dig

Läs snabbt igenom annonsen och bekräfta om tjänsten uppfyller dina grundläggande krav:
 • jobbtitel
 • företagets geografiska placering
 • företagets namn
 • avtalstyp eller tidslängd
 • föreslagen lön
Råd: Lägg märke till presentationen. Annonsens layout, ev. logotyp eller bilder, textbehandling och ton ger dig ett första intryck av företaget: strikt, dynamiskt, innovativt osv.

 

Steg 2 - När du har gjort ett första urval ska du se till att du passar in i den allmänna profil som företaget söker. 

Företag kontaktar dig om din profil matchar deras kriterier:
 • Utbildning (grundskola, yrkesexamen, kandidatexamen m.m.): utbildningsnivå är ofta ett viktig kriterium, förutom när det gäller kända kandidater som redan har visat vad de kan. Men företag kan vara öppna för kandidater som gått en annan väg än den som efterfrågas, beroende på vad det gäller för tjänst.
 • Erfarenhet: oftast ett av de viktigaste urvalskriterierna.
 • Språkkunskaper: ta reda på om en angiven språkkunskap "önskas" eller "krävs" och om "vissa kunskaper" kanske räcker. Ljug inte om dina språkkunskaper, särskilt om det krävs en mycket hög nivå, eftersom det kan ge dig stora problem om det upptäcks under intervjun. Fundera på att gå en intensivkurs för att komma upp i önskad nivå och berätta för rekryteraren vad du har för planer.
 • Andra kriterier: körkort, datakunskaper, specialkunskaper … De här förväntningarna är ofta önskvärda, men inte alltid nödvändiga och kan kompenseras med andra personliga förmågor.
Råd: Gå igenom de här punkterna varje gång du hittar en intressant platsannons. Sedan kan du spara dem. Då kan du snabbt gå vidare till nästa steg.

 

Steg 3 - Ta dig tid att noggrant läsa igenom varje platsannons

Dela upp annonsen:
 • Det rekryterande företaget: lär känna företaget. Ta reda på vilka värderingar de har, vilken bransch de verkar inom ... Är det ett stort eller litet företag? Vad har de för verksamhet?
 • Tjänsten: gå noggrant igenom jobbeskrivningen, hierarkinivån, föreslagna mål, ansvarsområden …
 • Önskad profil: utbildning, kunskaper, erfarenhet, kvalifikationer …
  Andra krav som är mer subjektiva och som kan tas upp under intervjun: kommunikationsförmåga, grupparbete, entusiasm osv.
Råd: Gör ett diagram och jämför kraven från det rekryterande företaget med dina personliga kunskaper. Diagrammet visar var dina styrkor respektive svagheter finns. Du kan göra en bedömning av hur långt ifrån du är från den idealiska profil som företaget söker. Nu är det upp till dig att ta reda på hur du kan kompensera för dina svagheter och lyfta fram dina styrkor för att intressera rekryteraren.

 

Steg 4 - Skicka in en ansökan och håll koll på platsannonsen och analysen du precis gjorde

Många kandidater kommer inte ihåg vare sig platsannonser eller företag som de skickat in ansökningar till när de kontaktas av rekryterare. Det kan få rekryteraren att känna sig obekväm och du kan ge intryck av att sakna motivation.
Råd: Undvik den här fallgropen och ha en uppdaterad lista över alla dina ansökningar tillgänglig.

Hur hittar jag ett jobb när jag är över 45?

I hela Europa diskuterar politikerna att höja pensionsåldern och demografiska undersökningar förutser en nära förestående och oundviklig brist på arbetskraft på marknaden.

Ändå tenderar arbetsgivare att avsluta samarbeten med äldre anställda alldeles för tidigt och då blir de av med all deras samlade erfarenhet och kunskaper. Det är svårt för många erfarna jobbsökande på arbetsmarknaden.

Fördomar mot äldre sökande

Sökande med lång erfarenhet drabbas ofta av fördomar. De anses dyra, geografiskt orörliga och mindre flexibla vars kunskaper anses föråldrade eller för specialiserade eller för gamla för att hantera jobbets fysiska krav. Som tur är, är inte alla arbetsgivare lika trångsynta och StepStone kan visa hur du bemöter eventuella fördomar.

Ta steget

Erfarna anställda kan vara olyckliga på sitt arbete, trots att de känner en stark lust att jobba. En del är bekväma i sin roll på arbetsplatsen och tycker att det är svårt att leta upp och söka nya utmaningar efter många år hos samma arbetsgivare. Äldre människor som är utan jobb måste komma över känslan av att de inte längre behövs. Personer med mer erfarenhet och längre arbetsliv bakom sig har 
många olika fördelar att erbjuda presumtiva arbetsgivare.

Betona dina styrkor

Motivera dig själv genom att tänka på följande saker när du söker nytt jobb:
 • Erfarenhet
  En erfaren arbetare har redan lärt sig av sina misstag till skillnad från en yngre och mer oerfaren arbetare. Du besparar företaget pengar genom att inte orsaka misstag och göra fel.
 • Lugn
  Proffs över 45 stressas och jagas inte upp lika lätt som personer i 20- och 30-årsåldern. Eftersom du har mer erfarenhet, är du mer avslappnad och trygg i din person och roll på företaget och tar itu med projekt i lugn och ro. Om saker och ting inte går som planerat, är du mer balanserad och blir inte lika uppstressad. Du har ingenting att bevisa och kan vara medlande eller bestämd, beroende på vad som krävs. Ditt sinneslugn och din kompetens är viktiga trumfkort.
 • Stabilitet
  Erfarna och äldre personer har ofta ett etablerat privatliv - ett ordnat boende, barn som har flyttat hemifrån, lever i en stadig relation - och därmed kan hantera eventuella kontorsproblem på ett mer överlagt sätt.
 • Lojalitet
  Du fick förmodligen en mer traditionell uppfostran, med värderingar som börjar komma på modet igen: med starkare integritet och lojala band till arbetsgivaren.

Leta inte bara bland jobbannonser när du letar efter jobb. Använd även det professionella nätverk som du har byggt upp under din karriär. Glöm inte heller att se över kontakter i ditt personliga nätverk -  familj, vänner och grannar exempelvis. Någon kan veta något eller ha kontakter som kan hjälpa dig att hitta ett jobb. Aktivt nätverkande kan betala sig.

Ansökan: ställ upp prioriteringar

För mer erfarna kandidater är det viktigt att betona rätt delar i ansökan. Under din karriär har du samlat på dig stor erfarenhet och utbildningar. Fokusera på det viktiga så att arbetsgivaren med en gång förstår vilka dina talanger och styrkor är. Se till att ha med att du känner till den senaste tekniken och utvecklingen på ditt expertområde. Din ålder och erfarenhet, kompetens och tidigare nådda professionella resultat är stora plus i ansökan.

Fallgroparna i en telefonintervju

När du har skickat in en ansökan måste du vara förberedd på ett samtal från arbetsgivaren. Tidigare var det så att företagen brukade ringa för att bestämma tid för en intervju, men idag blir en komplett telefonintervju allt vanligare.

För vissa sökande kan en oanmäld telefonintervju vara en mardröm. CVmagasinet förklarar hur du förbereder dig för en telefonintervju på bästa sätt och varför ett samtal från en eventuellt framtida arbetsgivare är ett gott tecken.

Varför en telefonintervju?

Telefonintervjun är en miniintervju. Fler och fler företag ser det som en viktig del av ansökningsprocessen. Fördelarna med telefonintervjuer är uppenbara: det sparar tid, pengar och möda för både dig och arbetsgivaren. För arbetsgivare är den inledande telefonintervjun en enkel lösning för att få snabba svar på viktiga frågor. Oavsett om det är en lucka i CV:t eller lönekrav: ett samtal är inte lika betungande som en personlig intervju och vissa utgallringskriterier upptäcks omedelbart.

 

Hur förbereder jag mig?

För det första ska du tänka på att en telefonintervju är ett gott tecken - din ansökan har tagits emot och arbetsgivaren är intresserad. En telefonintervju kan ske när som helst. Se till att du har koll på den grundläggande informationen om företaget och den viktigaste informationen om jobbeskrivningen för var och en av de ansökningar du har ute just nu.
Se alltid en telefonintervju som en liten jobbintervju. Förbered dig noggrant! Om du har förberett dig med två eller tre meningsfulla frågor ger du ett motiverat och intresserat intryck redan innan det första mötet. Om jobbet dessutom kräver goda kunskaper i engelska kan du räkna med att en del av samtalet kommer att ske på engelska. Vi rekommenderar att du även har funderat kring frågor som löneanspråk och när du har möjlighet att börja din anställning.

 

Att se upp för

Tänk på att du riskerar att ge ett dåligt första intryck om du är svår att nå eller om du har ett ovanligt röstmeddelande. Det som dock är viktigast att se upp med är att vara oartig, avfärdande eller att avbryta den som ringer. Det är också viktigt att du vet vem som ringer, så att du har koll på vilken ansökan det gäller.

 

Vad gör jag om arbetsgivaren ringer vid fel tillfälle?

Om arbetsgivaren ringer när du står i kassan i mataffären kan det vara svårt att ha ett långt samtal. Arbetsgivaren förstår om du då vill föreslå ett annat tillfälle för intervjun och ger ett professionellt och säkert intryck. Se till att planera in och föreslå ett nytt intervjutillfälle så snart som möjligt, gärna samma dag.

Extratips: Om du vill undvika otrevliga situationer på din nuvarande arbetsplats, kan du be om hänsyn under ansökningsprocessen och tala om vilka tider du är nåbar i din ansökan.
Förbereder du dig för telefonintervjun lika noggrant som inför en "riktig" jobbintervju - är din framgång säkrad.

Lägga upp CV i databas – så hittar du rätt nyckelord

Ditt virtuella cv kan i bästa fall ge dig drömjobbet – i sämsta fall göra dig helt osynlig.
Så här lyser du mer i cv-databaserna.

Utan rätt nyckelord kan dina ansträngningar att lägga upp din profil visa sig vara bortkastad tid.

Sökmotorer i cv-databaser tänker hela tiden matchning. För att komma högt upp i träfflistan är det därför viktigt att dina nyckelord matchar dem du tror att rekryterare använder när de söker efter personer med din kompetens.

– Ju bättre relevans, desto mer synlig blir du, säger Frida Lundblom, karriärexpert och HR-manager på konsultbolaget Xent.

I valet av nyckelord i profilen gäller det att tänka efter.
– Nyckelorden är det första jag ser när jag letar kandidater. Det första intrycket ska man inte ska slösa bort, fortsätter Frida.

Att skriva att man är "projektledare som söker nya spännande utmaningar" räcker inte långt, menar hon.

– Exempelvis söker vi just nu initiativtagande personer som verkligen "kan affärer". Därför skulle en profil som innehöll nyckelord som "entreprenöriell", "förmåga att implementera strategier" och "vana att arbeta nära affärer" vara intressanta för mig. 
Experten: Så blir du upptäckt - Tänk som rekryteraren! "Vilka sökord använder rekryteraren för att hitta kandidater till de typer av jobb du vill ha? Du kan antingen gissa, eller ta reda på det. Ett sätt att undersöka saken är att ringa tilltänkta arbetsgivare och fråga vad de söker på för att hitta de kandidater de vill ha."


Experten: Testa din profil "Det är kanske uppenbart, man du måste lägga ner tid på att säkerställa att ditt cv verkligen blir läst. Lägg en timme i veckan på att undersöka vilka som har varit inne på din profil. Prova olika sätt att uttrycka dig i din profil för att se vad som leder till bäst resultat."


Experten: Uppdatera ofta
"I de flesta cv-databaser kan rekryterarna sortera sökträffarna så att de senast uppdaterade profilerna hamnar överst. Det gör dig mer synlig och signalerar att du är på hugget. Om jag ser ett cv som inte har uppdaterats på två tre månader antar jag att personen har fått jobb."

Tips: Så döper du ditt CV för att sticka ut

Har du problem att hitta ett bra namn till ditt CV?
Här är fem tips på hur du kan göra för att få rekryteraren att kolla upp ditt CV.

När en tjänst har annonserats ut så kan arbetsgivaren ofta få hundratals ansökningar. Många gånger kan det vara svårt för rekryteraren att komma i håg alla CV:s. Namn som cv.doc och cv.pdf kan du vara säker på att det finns flera exemplar av.

Karriärbloggen CVmagasinet har satt ihop en lista med fem enkla tips för hur du får rekryteraren att lägga märke till ditt CV.


1. Ditt Namn CV.doc
Enkelt sätt att göra säkert att rekryteraren i alla fall inte blandar i hop ditt CV med någon annans.

2. Ditt namn CV februari 2010.doc
Väldigt enkelt men antyder att du uppdaterar ditt CV ofta.

3. Ditt namn, jobbtitel.doc
Visar att du söker just den tjänsten och hur ditt framtida visitkort kommer se ut. Till exempel: Per Person, ekonomiassistent.

4. Ditt namn, rolig kommentar.doc
Passar endast kreativa yrken, så var försiktig. Till exempel: Per Person, vinnare av Småstjärnorna 1997.

5. Ditt namn, personligt varumärke.doc
Något som direkt får arbetsgivaren att kolla extra på ditt CV. Till exempel: Zlatan Ibrahimovic, fotbollsproffs.

10 steg till CV:et som ger dig jobb

Ta ut svängarna – men respektera grundreglerna
CVmagasinet guidar hur du skriver det perfekta CV:t.


1. Fråga dig själv

Innan du börjar skriva, besvara frågorna vad du kan erbjuda arbetsgivaren och vad du vill. Sätt gärna ihop ett eget frågeformulär med många frågor som du besvarar, exempelvis “Vad är du bra på?", "Vad är du mest stolt över?" Svaren på frågorna ger dig en klar bild över vad du kan och vad du vill.

 

2. Vässa rubriken

Vem du är och till vilken avdelning inom företaget du vänder dig till ska framgå tydligt i rubriken. Det bör också framgå tydligt vad du vill arbeta med. Det underlättar för att din CV snabbt ska kunna skickas till rätt person.

 

3. Senaste först

Ange de jobb du haft med det senaste först. Söker du ditt första jobb kan du lyfta upp projekt som du gjort i skolan, sommarjobb, eller om du arbetat ideellt. Börja med att skriva din roll/titel som rubrik till varje jobb, följt av arbetsplats och sist årtal.

 

4. Anpassa din CV

Ett generellt CV är inte att rekommendera. Anpassa det till jobbet du söker – det visar att du är intresserad. Genom att feta eller stryka under nyckelord i ditt CV som är relevanta för tjänsten du söker underlättar du för den som ska läsa det.

 

 

5. Jobba med språket

Texterna i en ansökan måste vara intressanta. Jobba därför hårt med språket i din CV. Specificera inte dina meriter utan skriv ut hela meningar. Är du osäker på om ditt CV är lättläst och intressant så kan du be någon att läsa det och sedan säga hur de associerar till innehållet.

 

6. Längd och layout

En tumregel är allt från en till max tre sidor. Blir det för långt ska man sortera ut det som inte är relevant för jobbet. Det viktiga är att man har en luftig och trevlig layout. Korta ner så att all text hamnar snyggt på sidorna. Stavfel får inte förekomma i en CV.

 

7. Citera gärna

Skriv helst inte ut referenserna, utan skriv att referenser kan fås vid begäran. Har du ett omdöme från ett tidigare tillfälle kan du skriva det som ett citat. Det ger rekryteraren en bild av dig.

 

8. Håll linjen

Form och typsnitt i ditt CV bör hänga ihop med det personliga brevet. Att ha samma layout på både CV och det personliga brevet signalerar att dokumenten hänger ihop.

 

9. Med andra ord

Många skriver ”driven, målmedveten och positiv”. Tänk efter om det finns andra ord att beskriva samma egenskaper. Då är det lättare att sticka ut.

 

10. Bryt mot regler

Våga vara kreativ och skriv ett personligt CV. Tänk att du skriver en broschyr och fundera på vad du vill lyfta fram. Ditt CV är ställföreträdare av första intrycket av dig.

Här är yrkena som är heta och iskalla 2012

Om du vill vara säker på jobb framöver kanske du borde jobba på din höjdskräck. Byggnadsplåtslagare spås en ljus framtid i Arbetsförmedlingens yrkeskompass.

Undersökningen som presenterades på tisdagen bekräftar att sysselsättningen ökar inom några områden och i alla fall slutar sjunka i många. Plåtslagare och elektroingenjörer hör till de yrken som  kan pusta ut.

Men för flera stora yrkesgrupper blir det fortsatt tufft under året. Arbetsförmedlingen spår att sysselsättningen i industri- och tillverkningsyrken kommer att fortsätta sjunka.
Receptionister och vårdbiträden får det också tufft, medan specialistsjuksköterskor ser en strålande arbetsmarknad.

Läraryrket kommer att drabbas av mindre barnkullar i skolan, men suget efter gymnasielärare i yrkesämnen och förskollärare är stort.

På Yrkeskompassen kan du söka på ett yrke du är intresserad av och se hur hård konkurrensen är  just nu.

Några heta och kalla yrken.
Liten eller mycket liten konkurrens – här finns en brist på personal just nu:

• Läkare
• Förskollärare
• VVS-montör


Arbetsmarknad i balans – antal lediga jobb väntas ligga på samma nivå:

• Jurister
• Företagssäljare
• Civilingenjörer inom telekom och elektronik


Mycket hård konkurrens – här finns ett stort överskott just nu:

• Lagerarbetare
• Vårdbiträden
• Journalister

Så ser ett perfekt CV ut!


Hör du till dem som sitter i timtal och sliter sitt hår när det är dags att söka jobb, utan att riktigt begripa hur en ansökan ska se ut? 

För att försöka räta ut frågetecknen presenterar CVmagasinet två av de cv:n som fackförbundet Cif:s medlemmar har lämnat in till granskning. Här kan du också läsa kommentarer från Ana Östeberg och Marica Viback på Cif.
 
– Det viktigaste i en cv är att den ska vara lättläst och lätt att hitta i, och att den ska lyfta fram kunskaper som är relevanta för tjänsten, säger Marica Viback.
Två som vet hur viktig en cv är, är Gonnel Ryalander och Fredrik Lungkist från konsult- och rekryteringsföretaget Predo Skills.
– Cv:n ska inte vara jag-centrerad, utan snarare lyfta fram hur den som söker kan hjälpa företaget, säger Gonnel Ryalander.

Men både Cif och Predo Skills betonar att det personliga brevet, där man kan beskriva sig på ett mer utbroderat sätt, kompletterar cv:n.

Hur viktigt är det då att få till cv:n och brevet?
– En dåligt utformad ansökan kan leda till att vi inte går vidare med den. Men om det är brist på sökanden så kan vi vara mer överseende, säger Fredrik.

Undvik att bli kladdig i det personliga brevet

Ett kärnfullt och intresseväckande cv är en nödvändighet vid jobbsök. 
Men om det följs av ett personligt brev som liknar en kontaktannons är det inte mycket värt. Att hitta den rätta tonen i brevet är inte lätt.

Ett kärnfullt och intresseväckande cv är en nödvändighet vid jobbsök. 
Men om det följs av ett personligt brev som liknar en kontaktannons är det inte mycket värt. 
Att hitta den rätta tonen i brevet är inte lätt.
Du har hittat en platsannons till drömjobbet. 
Ditt cv är slipat och nu ska du bara lyckas med att få rekryteraren att förstå hur bra dina personliga egenskaper passar med tjänsten och att du är en socialt kompetent person. 
Du börjar brevet med ”Jag är en sprudlande glad och trevlig tjej som alltid älskat att hålla på med siffror”. En vecka senare kommer ett standardsvar; ”tack, men nej tack”.

– Om man söker en specifik tjänst så är tipset att titta på vad som efterfrågas i annonsen och sedan utgå från det. Det viktigaste är att man är kortfattad, inte bara i cv:t utan även i sitt persoliga brev. Rekryterare vill snabbt få en tydlig överblick, säger Susana Anderson, rekryteringskonsult på Monster.
Hur hittar man rätt ton?– Det är alltid en svår balansgång. Man får inte använda ett alltför akademiskt och högtravande språk, men man får inte vara för familjär heller. Försök att använda enkla ord. Det går att vara personlig i brevet, men man ska inte börja med att vara det och man får absolut inte fokusera på den personliga delen. Men visst kan man skriva några rader om sina intressen utanför jobbet, säger Susana.
Om man vill berätta hur duktig man är, hur gör man det på bästa sätt?– Man ska inte rada upp tio egenskaper. Det gäller att tala om vad man har gjort tidigare, att ge exempel som får reflektera dina personliga egenskaper. Man ska vara sig själv, men man måste vara konkret, säger Susana.
Hur undviker man att det blir kladdigt?– Jag tycker att man kan se personligheten i en ansökan utan att personen är alltför tydlig, den lyser igenom i ordvalen. Adjektiv kan ofta spegla ens personlighet, säger Susana.
Är det okej att skriva ”Jag gillar långa sköna promenader och mysiga fikastunder med mina vänner”?– Om man vill säga att man gillar friluftsliv och är socialt kompetent kanske man kan formulera det som att ”På min fritid gillar jag att röra på mig, och även utanför jobbet tycker jag om att träffa mycket människor”. Man ska tänka mycket på hur man formulerar sig i brevet. Och tänk på att någon utomstående alltid ska korrläsa hela ansökan innan man skickar in den. Det är så otroligt viktigt att få bort alla stavfel, säger Susana.

Skriv ditt cv på utrikiska

Att skriva cv är en konst. Att göra det på ett annat språk är ännu svårare. 
Här är tipsen som hjälper dig att landa drömjobbet utomlands.

Insikten har äntligen infunnit sig, du vet vad du vill jobba med och det är en tjänst utanför Sveriges gränser. Dags att knåpa ihop ett internationellt cv. En baggis ... Eller?

 
Cecilia French är områdesansvarig i Stockholms Career Center.

– Arbetsmarknaden har generellt blivit allt mer global och att det därför är viktigt att ha ett cv på åtminstone engelska.
Men om man inte är så språkkunnig då?
– I de flesta fall klarar man sig utan översättare. Man kan använda sig av de mallar och guider som finns på nätet. Dessutom finns det bra språkkontroller i till exempel Word.


Finns det några vanliga misstag när man skriver sitt utländska cv?
– Precis som med svenska cv:n handlar det ofta om att man blir för personlig. Man går ner sig i oviktiga detaljer. Dessutom är man ofta rädd för att profilera sig, man vågar inte sticka ut och tro på sina styrkor. Följande fem råd underlättar jobbet med att författa ett internationellt cv.
1 Cv eller coverletter?
Skilj på ansökningsbrevet, ”cover letter”, och cv. Ett cv är en överskådlig, kvantifierad beskrivning av dig själv. Brevet har en enda uppgift: Att sälja in dig till en intervju. Berätta vad du kan göra för företaget, inte vad företaget kan göra för dig.
2 Var formell
”Hejsan” kanske låter lite trevligt och avspänt på svenska, men att börja med ett lika klämkäckt ”Howdy!” går bort. Ett ansökningsbrev är ett formellt affärsbrev, speciellt utomlands. Ta reda på namnet på den person du ska skicka din ansökan till eller välj det formella ”To whom it may concern” eller ”Dear Sir/Madam”.
3 Kolla språket
”I was the core president…” Nja. Använd korrekta termer. Utbildningsdepartementet har på sin hemsida en handbok för översättning av termer inom utbildningsområdet. Och på sajten finns en gratis ordlista där du kan söka på engelska och svenska ord. KTH:s Lexin är en annan bra ordlista som finns på många olika språk. 4 Inkludera rätt saker
I Sverige är det inte vanligt att skriva sitt betygssnitt direkt i cv:t men utomlands är det mer regel än undantag. Ta med så mycket fakta och siffror som möjligt. Har du drivit ett projekt med tre miljoner i budget, så skriv det.
5 Översättare
Har du inte tid, lust eller kunskap att skriva ett utländskt cv kan du alltid vända dig till en professionell översättare. På aukttranslator kan du söka efter översättare på just det språk du behöver.


Länkar
Här är ett par länkar som kan vara praktiska för dig som tänker skriva ditt cv på engelska:

www.cvmagasinet.com
www.aukttranslator.se
lexin2.nada.kth.seAnsökan med dolt namn

Stryk namnet högst upp på ditt cv och problemet med diskriminering försvinner.
Nej, riktigt så enkelt kanske det inte är. Avidentifierade ansökningshandlingar kan vara ett första steg mot en rättvisare rekrytering. Men hittills har ingen riktigt kunnat bevisa om metoden fungerar.


I symfoniorkestrarnas värld är den anonyma ansökningsprocessen rutin sedan länge. De sökande får sitta bakom ett skynke och provspela. På andra sidan sitter ett tiotal personer som ska bedöma insatsen. Mattias Landberg spelar i Sveriges symfoniorkester och har genom åren suttit på båda sidorna om skynket.

– Det handlar om att bedömarna ska kunna vara objektiva. Musikerna ska inte bedömas på vad de gjort tidigare eller på om de är män eller kvinnor. Kvinnorna får till exempel inte ha högklackat på sig för då avslöjar de sig direkt.

Inte bara den som söker till en symfoniorkester kan vinna på att vara anonym. På arbetsförmedlingens internettjänst kan jobbsökande själva lägga in uppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet och annat som arbetsgivaren kan vilja veta. Den som söker kan också strunta i att lämna viss information. Bland annat kan sökande välja bort att skriva dit sitt kön.

Forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, kunde förra året visa att de kvinnor som valde att inte avslöja sitt kön hade lika stor chans att bli kontaktade som männen. Resterande kvinnor hade däremot 15 procent lägre chans att kontaktas. Kvinnor valdes bort tidigt i ansökningsprocessen på ett helt annat sätt än män. I en färsk rapport från IFAU står det dessutom klart att personer med icke-nordiska namn kontaktas av 25 procent färre arbetsgivare, när deras namn är synliga i ansökan.

Debatten om diskriminering på arbetsmarknaden är en het fråga bland personalchefer och rekryterare. Är det så att man omedvetet sållar bort personer med utländska namn? Väljs kvinnor bort på grund av sitt kön? Det finns de som tycker att allt snack om diskriminering bara är struntprat. Svenskt näringsliv släppte tidigare i år en rapport som visar att diskriminering överhuvudtaget inte existerar på arbetsmarknaden. Rapportförfattaren medger att invandrare har svårare att få jobb än infödda svenskar men anser inte att problemet ligger i ansökningsprocessen.

Forskaren Olov Biström är tvärtemot Svenskt näringsliv säker på en sak: diskriminering existerar. Både när det gäller personer som diskrimineras på grund av kön och personer som särbehandlas på grund av sin bakgrund. Flera rapporter, från bland annat Integrationsverket, ger honom rätt. Men exakt hur diskriminering går till är fortfarande inte glasklart. Och det är knappast glasklart hur vi ska komma till rätta med problemet.

Ett sätt kan vara avidentifierade ansökningshandlingar. Olov arbetar just nu med att utvärdera försök med detta i Göteborg. Metoden låter oftast väldigt bra på papperet, menar han.

– Visst låter det tilltalande? Du tar bort en rad egenskaper och kan sedan bedöma en ansökan objektivt. Men det kan bli problem i praktiken när man måste plocka bort andra saker än bara namnet. Om en person har gjort hela sin utbildning vid universitetet i Teheran så förstår man ju att den personen har utländsk bakgrund.

"Debatten om diskriminering är en het fråga bland personalchefer och rekryterare. Är det så att man omedvetet sållar bort personer med utländska namn? Väljs kvinnor bort på grund av sitt kön?"Yrke och utbildning har ofta en stark prägel av både kön och bakgrund. Därför kan fler saker behöva plockas bort. Allra svårast är det att komma till rätta med åldersdiskriminering eftersom tiden den sökande har arbetat och studerat säger allt.

Vilka andra sätt finns det då att minska diskrimineringen? En amerikansk metod går ut på att arbetsgivarna får kännbara böter när de diskriminerar i rekryteringsprocessen. Den ekonomiska effekten blir då så kännbar att företagen blir rädda för att välja bort folk. Det kostar helt enkelt för mycket för arbetsgivarna.

Olika tester kan annars vara ett sätt att motverka diskriminering. Ett test blir ett mer objektivt – och kanske mer fördomsfritt – sätt att mäta kompetens.

En arbetsgivare tror ofta att en person med utländsk bakgrund pratar sämre svenska än en person med ett helsvenskt namn.
Sannolikheten för att en person med svenskt namn pratar bra svenska är alltså större, resonerar arbetsgivaren och väljer de säkra alternativen. Det kan leda till att utländskt klingande namn sorteras bort i ett stort flöde av ansökningar. Ett språktest kan då vara en bra lösning, enligt Olov.

– Språktest är annars ett ord med negativ klang. Men i ett sådant här sammanhang skulle det kunna leda till att de som verkligen kan bra svenska får jobbet oavsett deras bakgrund. Språktestet blir då något som underlättar för arbetsgivaren att undvika diskriminering.

Anonymitetsutredningen, tillsatt av regeringen, fick 2005 uppdraget att titta på om avidentifierade ansökningshandlingar skulle kunna ge större mångfald på arbetsmarknaden. Slutsatsen omsattes i handling förra hösten. Sju större myndigheter införde då ett system där de på ansökningarna inte kunde se kön och etnicitet. Linköpings universitet är en av aktörerna som infört systemet.

– För dem som söker är det ingen skillnad. De skriver in sitt cv, namn, adress och personligt brev på datorn. När vi sedan får upp ansökan tas namn, adress och personnummer bort. Vi väljer då ut ett antal ansökningar till nästa omgång. I omgång två syns hela ansökan, berättar Maja Bredén.

Hon menar att tekniken har en stor del i hur framgångsrikt försöket kan bli.
– Vissa av myndigheterna och arbetsplatserna har behövt göra speciella blanketter för att det ska funka. Men för oss innebär avidentifiering inte något merjobb.

Bara fyra tjänster på universitetet har tillsatts med det nya systemet och ännu har försöket inte utvärderats. Men Maja tycker att det fungerar bra hittills. Samtidigt menar hon att avidentifierade ansökningar bara är ett av flera sätt att minska diskriminering.

– Vi har till exempel också haft utbildning i rättvis rekrytering. Det här försöket har verkligen gjort att vi blivit tvungna att gå genom varje steg i rekryteringsprocessen, säger Maja och tillägger:
– Det gäller att komma in i ett helt annat tänk.

Anonyma ansökningar på försök


Från hösten 2006 och fram till slutet av 2007 använder dessa myndigheter avidentifierade ansökningshandlingar: Arbetsmarknadsverket, Boverket, Försäkringskassan, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Skåne län, Rikspolisstyrelsen och Statens pensionsverk. Försöket utvärderas och jämförs med nio andra myndigheter som har ett mångfaldsperspektiv i rekryteringsarbetet.

 

Så lyder lagenLagen om etnisk diskriminering i arbetslivet kom till så sent som 1999.
I lagtexten läggs ett stort ansvar på arbetsgivaren som bland annat är skyldig att ”driva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning”.
2006 kom 274 anmälningar om diskriminering i arbetslivet in till diskrimineringsombudsmannen, DO. Av dessa ledde enbart två till dom i Arbetsdomstolen. Många fall löstes med hjälp av förlikningar.
Källa: DO

Ordets ursprung


Ordet diskriminering kommer av latinets discrimino, att avskilja. Med diskriminering menas, enligt Nationalencyklopedin, ”särbehandling (av individer eller grupper) vilken innebär ett avsteg från principen att lika fall skall behandlas lika”.


Stick ut i databasdjungeln

Det finns en djungel av olika databaser att lägga ut sitt cv på. Frågan är bara hur du bäst gör för att få din ansökan att sticka ut bland de hundratals andra som ligger och skvalpar.
Flera olika företag, till exempel Monster, Stepstone och Poolia, har databaser där du kan registrera ditt cv och som regel är det gratis. Registreringen sker direkt på företagets hemsida. Tanken är sedan att rekryteringsföretaget som har databasen ska kunna söka på olika kategorier och vaska fram guldkornen bland kandidaterna.

Att du gör en kraftansträngning när du skriver din profil kan vara en avgörande detalj. Vilka jobb har du haft parallellt med studierna och under lov? Ta med extrajobben, de visar att du har ett driv. Bifoga ett kort, det gör dig mindre anonym. Har du gjort en långresa nyligen? Kan du tänka dig att jobba med något annat under tiden? Ha med så mycket information som möjligt.

– Många skriver inte ett personligt brev vilket är ett stort misstag, säger Yasmina Grilan, rekryteringkonsult.

När du väl skriver brevet ska du skippa vanliga intressen som att umgås med vänner på fritiden eftersom det inte får dig att sticka ut ett dugg. Tänk snarare, vad brinner jag för och vad gör mig speciell?
Anders Fodist, 33, fick jobb som webbredaktör efter att ha lagt in sitt cv hos rekryteringsdatabar.

– Jag berättade i mitt brev om att jag har skrivit en bok och att jag har varit sportkommentator, via en webbradio för mitt favorithockeylag. Jag fick höra om det senare under intervjun, rekryteraren hade lagt det på minnet, säger Anders.
Men man ska inte förvänta sig att drömjobbet ramlar ner i knäet bara för att man är registrerad i flera databaser.

– Jag tror absolut att det är till ens fördel att själv våga ringa upp en rekryterare och presentera sig. Jag fick jobb som en förlängning av att jag först la upp mitt cv, ringde upp spontant för ett möte och sedan sökte jobb på bland annat SOS Alarm och webbyrån Lokomotiv. Först efter ansträngningarna kontaktade rekryteraren mig för webbredaktörtjänsten, avslutar Anders .